ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ - Α.Σ.ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δημοσιεύθηκε από ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ σε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ · 22/11/2013 13:51:24


ΤΕΜΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ    
Λάρισα, Σωκράτους 119, 41336 Τηλ:(0030) 2410 552706, 2410 552736, 2410 552766, 2410 552729 Fax: 2410 552790

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης:
«ΤΕΜΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ»
Η οποία εντάσσεται στη Δράση 7:


«Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013»

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους/τις ενδιαφερόμενους/ες (κάτοικοι του Δήμου ΑΓΙΑΣ & του Δήμου ΤΕΜΠΩΝ), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή  αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη και είναι:
Άνεργοι
Νέοι Επιστήμονες
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ


Tο Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 75 ωφελούμενους, οι οποίοι θα καταρτιστούν και θα προωθηθούν στην απασχόληση  με την:
Σύσταση τριών Κοινωνικών Συνεταιρισμών (ανα δήμο)

1. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Φροντιστών Υγείας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε άτομα τρίτης ηλικίας αλλά και όχι μόνο, στον οποίο θα συμμετέχουν 12 άτομα από το Δήμο Τεμπών και 13 άτομα από το Δήμο Αγιάς αντίστοιχα.
2. Κοινωνικός Συνεταιρισμός MathPower ανέργων νέων επιστημόνων με σκοπό την ενίσχυση των μαθητών της περιοχής τόσο  στα μαθηματικά, φυσική, χημεία όσο και σε όλα τα μαθήματα που ενδεχομένως απαιτηθεί, στον οποίο θα συμμετέχουν 12 άτομα από το Δήμο Τεμπών και 13 άτομα από το Δήμο Αγιάς αντίστοιχα.
3. Κοινωνικός Συνεταιρισμός Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων  με σκοπό την τυποποίηση και προώθηση τους έτσι ώστε να χαρακτηριστούν προϊόντα της περιοχής, σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες, στον οποίο θα συμμετέχουν 12 άτομα από το Δήμο Τεμπών και 13 άτομα από το Δήμο Αγιάς αντίστοιχα.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Δήμος Αγιάς - Δήμος Τεμπών

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ (Συντονιστής Εταίρος)
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ HORIZON E.Ε (N.NΟYΛAΣ A. AMANATΙΔΗΣ Ε.Ε.)
ΝΕΟΤΕCH R&D O.E- (N.NOΥΛΑΣ Δ. ΚΑΡΡΑΣ Ο.Ε.)
ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ .GR» ΒΟΥΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.Βεβαίωση πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ,  ΟΤΕ κ.λπ.)
2.Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (επικυρωμένο)
3.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4.Αντίγραφο του τελευταίου Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση (για τη νόμιμη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης).
5.Αντίγραφα τίτλων σπουδών / ξένων γλωσσών / βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (επικυρωμένα)
6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ & Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7.Μία πρόσφατη φωτογραφία

Επιπρόσθετα για τους άνεργους
1.Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ

Επιπρόσθετα για τους ασφαλισμένους ΟΓΑ
1.Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο του θεωρημένου για το 2013 βιβλιαρίου ασθενείας ΟΓΑ
2.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2012

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 02 Δεκεμβρίου 2013 έως και την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2014 (ώρες 9:00-14:00),

Α) στα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ, Σωκράτους 119-Λάρισα, τηλ. 2410552706 (Πληροφορίες: κα Νούλα Λίνα, κα Παπαδοπούλου Λίνα) αλλά και:
Β) Στο Δημαρχείο Αγιάς (τηλ. 2494350116) καθώς και στα  ΚΕΠ των Δ. Ενοτήτων Ευρυμενών (Ομόλιο), Μελιβοίας (Σωτηρίτσα), Αγιάς (Αγιά) και Λακέριας (Δήμητρα).
Γ) Στο Δημαρχείο Τεμπών (τηλ.249530401) και στα ΚΕΠ των Δ. Ενοτήτων Γόννων, Μακρυχωρίου, Συκουρίου και Πυργετου.


Ο πρόεδρος της Α.Σ.  ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
Καρράς ΔημήτριοςΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής ωφελουμένων στη Πράξη


Οι ωφελούμενοι μπορούν να είναι:
Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης (Δήμος Τεμπών- Δήμος Αγίας)
Νέοι επιστήμονες σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης
Αγρότες-Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

Ειδικές επισημάνσεις για τις παραπάνω κατηγορίες
Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011και μετά.
Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
Έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.
Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
Έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους
Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
Διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
Έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.).
Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00€. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Άνεργοι που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε ισχύ. Οι υποβάλλοντες αίτηση, θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τη διαδικασία ανανέωσης της κάρτας ανεργίας τους, μέχρι να ενταχθούν σε κάποια δράση.

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού